Nieuws van / News from 2U's

Maand: augustus 2018

In de reeks Lease Implementatie Dilemma’s, deze keer het onderwerp Contract in andere valuta dan in administratie, in relatie tot IFRS16. IFRS16 heeft zoals bekend met name impact voor de huidige en toekomstige operationele leases. Niet alleen dienen deze contracten op …

Contract in andere valuta dan administratie en IFRS16 Read More »

Getagd met , ,

Na één week zijn de reacties op het dilemma Niet-terugvorderbare BTW heel verschillend. Zowel zuiver theoretisch, maar ook vaak met een onderbuikgevoel. Dat is gezien de recente kritiek waaraan het accountants (assurance) beroep onderhevig is niet verrassend. Lees hier de …

Niet-terugvorderbare BTW 2 Read More »

Getagd met

Normaliter maakt de BTW geen deel uit van de waarde van het actief op de balans. En wat als de betaalde BTW, de zogenaamde niet-terugvorderbare BTW, fiscaal niet kan worden verrekend? Dan is het gebruikelijk het actief inclusief BTW te …

Niet terugvorderbare BTW en IFRS16 Read More »

Getagd met ,

De komende tijd behandeld Tweuus één voor één diverse lease implementatie dilemma’s. Aanpak dilemma’s: A. Per onderwerp poneeert Tweuus eerst een aantal stellingen, waarop kan worden gereageerd via het contact-formulier. B. Gedurende twee weken is de discussies over het onderwerp …

Lease Implementatie Dilemma’s Read More »

Getagd met , ,