Vandaag is de Ontwerp-richtlijn leasing gepubliceerd door de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ). Procedure verdere behandeling: Tot en met eind februari staat deze ontwerp-richtlijn open voor commentaar. Daarna behandelt de Werkgroep Leases van de RJ de binnengekomen commentaren en doet eventueel …

Ontwerp-richtlijn Leasing Lees meer »