Afgelopen vrijdag, 24 april 2020, is een pakket economische en fiscale maatregelen gepubliceerd in de Staatscourant in het kader van Corona-maatregelen. Voor de leasegemeenschap is onder andere artikel 13 Corona en meldingsregeling bodemrecht relevant. Dit artikel 13 – Corona en …

Corona en meldingsregeling bodemrecht Lees meer »