De uitkomsten survey Covid-19 effecten lessors laten een variĆ«rend beeld zien. De uitkomsten zijn niet representatief vanuit statistisch of academisch oogpunt, maar per saldo geeft het goed weer wat de complexiteit is aan de kant van de lessors. De uitkomsten …

Uitkomsten survey Covid-19 effecten lessors Lees meer »