We hebben het over “Geleasede activa van geringe waarde” en de verwerking bij toepassing van IFRS 16. Via een uitzondering, een zogenaamde ‘practical expedient’, is een vereenvoudigde verwerking en rapportage toegestaan voor geleasede activa met een oorspronkelijke waarde —stand begin …

Indexeren minimumbedrag voor geleasede activa van geringe waarde 2023 Lees meer »

Tweuus is in winterstand vanaf donderdag 22 december tot maandag 9 januari 2023. In concreto betekent dit, dat tijdens de genoemde periode niet of nauwelijks activiteiten worden ondernomen, met uitzondering van de TWELAS rapportages. De consequenties voor de TWELAS rapportages …

Winterstand 2022-23 Lees meer »