De uitkomsten survey Covid-19 effecten lessors laten een variërend beeld zien. De uitkomsten zijn niet representatief vanuit statistisch of academisch oogpunt, maar per saldo geeft het goed weer wat de complexiteit is aan de kant van de lessors. De uitkomsten …

Uitkomsten survey Covid-19 effecten lessors Read more »

Getagd met , , ,

In verband met het Corona (Covid-19) virus zijn een aantal maatregelen genomen. Maatregelen: Ingaande 24 maart is er alleen telefonisch/video consult in de ochtenden. Verzocht wordt bij voorkeur ‘op afspraak‘ af te spreken. In de middagen wordt gewerkt aan de …

Maatregelen ivm Corona (Covid-19) virus Read more »

Getagd met ,