Corona en meldingsregeling bodemrecht

Afgelopen vrijdag, 24 april 2020, is een pakket economische en fiscale maatregelen gepubliceerd in de Staatscourant in het kader van Corona-maatregelen.

Voor de leasegemeenschap is onder andere artikel 13 Corona en meldingsregeling bodemrecht relevant.

Dit artikel 13 – Corona en meldingsregeling bodemrecht – beperkt de fiscale consequenties van het verlengen van leases in geval/combinatie met niet-betalen van leasetermijnen.

Zie hier de volledige publicatie  van de Staatcourant 2020-23814.