Duurzaamheid rapportagestandaard VSME uitgebracht

ESGDe Concept duurzaamheid rapportagestandaard VSME is uitgebracht door EFRAG op 22 januari 2024.

Ook de duurzaamheid rapportagestandaard voor beursgenoteerde MKB ondernemingen (LSME) is tegelijkertijd verschenen.

Reacties en commentaren zijn mogelijk tot 21 mei dit jaar.

De verwachting is, dat gezien de doordachte opzet van beide standaarden er maar in beperkte mate aanpassing in de definitieve versie zal optreden. Deze standaarden hebben geen wettelijke basis, maar zijn bedoeld om éénduidige regels te geven wat en hoe te rapporteren.

Ondernemers die inmiddels als eersten hebben gereageerd (early responders) en oriëntatie- en/of vervolggesprekken met Tweuus hebben gehad, zijn individueel op de hoogte gebracht of voor hen een aanpassing op de voorlopige keuzes nodig is. Vooralsnog is hier op hoofdlijnen geen sprake van. Wel is er door de uitgebrachte concepten meer duidelijkheid in de modellen (templates) die dienen voor de registratie. In de uitwerking van het stappenplan wordt hier natuurlijk mee gewerkt.

Boodschap voor dit moment: de standaarden zijn nadrukkelijk mede bedoeld ter bescherming van MKB ondernemingen tegen te extreme uitvraag door grote partijen in steeds andere vormen.


Benieuwd naar de voordelen van toepassing van deze standaard?

Er zijn nog een beperkt aantal geplande data beschikbaar; zie bijgaande link.

Het in de link getoonde contactformulier kan ook worden gebruikt om een ander datum voor te stellen!

Toch liever zelf aan de slag: vraag dan via bijgaande link de VSME standaard, de daarbij horende toelichting en bijlagen (allen in het Engels).