Focus 2e halfjaar 2020

Wat wordt de focus 2e halfjaar 2020?

Corona-gevolgen, Brexit, de nieuwste lease-ontwikkelingen?

Waarschijnlijk in ieder geval de genoemde 3 hierboven.

Meer concrete vragen vanwege de Corona-situatie:

  • hoe staat mijn bedrijf ervoor?
  • moet ik mijn verdienmodel aanpassen?
  • hoe is mijn liquiditeits-vooruitzicht?
  • wat is mijn persoonlijke impact?

Tweuus merkt nu al dat er wezenlijke verschuivingen aankomen. De door het CBS gemelde krimp van ‘slechts’ 8,5% is een gemiddelde en is in vergelijking met het 1e kwartaal 2020. Internationaal is de krimp groter, met uitschieter het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft gevolgen voor de hele productie- en handelsketen voor de rest van het jaar.

Hoe: op diverse terreinen is natuurlijk fors op de rem getrapt, maar na de stilstand staat een aantal bedrijven nog steeds op de handrem.
Duwen heeft dan weinig zin, als de ondernemer niet eerst op ander terrein in beweging komt. Sommige takken van sport zullen het verdienmodel moeten aanpassen, dus ook de samenstelling van de productieketen en dus ook de bijbehorende bemanning. Dat heeft hoe dan ook gevolgen voor de investeringsbereidheid, zowel micro op persoonlijk vlak als macro voor bedrijven.

Wat betreft Tweuus: er is een verschuiving van fysiek vergaderen naar tele(foon)vergaderingen.
Aankondiging:
Wanneer er vanaf begin september weer full-time beschikbaarheid is, komen er ook op vaste momenten mini-tele(foon)bijeenkomsten; zie in de webwinkel onder Tweuus Tele-meeting voor de nieuwste aanmeldingsmogelijkheid.