Geen Nieuwsbrieven meer in webwinkel

Vanaf 2020 worden de nieuwsbrieven niet meer opgenomen in de webwinkel.

Zoals de véélgebruikers van de webwinkel al hebben ontdekt, zijn dit jaar geen nieuwsbrieven meer opgenomen in de webwinkel.

Een selectieve doelgroep ontvangt de nieuwsbrief ‘Tweuus Ontwikkelingen’ gratis. Dat principe blijft zo. Indien je meent ook in aanmerking te komen, kun je een verzoek doen via de website, pagina nieuwsbrief.

Mocht je geïnteresseerd zijn, maar niet tot de primaire doelgroep behoren, dan is vanaf nu een abonnement mogelijk. Nieuwsbrieven verschijnen in principe medio van de derde maand van het kwartaal en incidenteel tussendoor bij bijzondere ontwikkelingen.

Medio september verschijnt de nieuwe Tweuus Ontwikkelingen; meld je aan via nieuwsbrief of abonneer je tot en met 12 september 2021 met extra voordeel.

Aangemeld uiterlijk zaterdag 12 september 2020? Dan ontvang je de komende september en december nummers gratis én betaal je het 2020-jaarabonnementstarief van € 34,00 (incl BTW) voor het komende jaar.

Belangrijk te weten: betalende abonnees hebben recht op een korting van 10% in de webwinkel  én profiteren bij aankopen van facturering achteraf.