IFRS 16 Leases van toepassing verklaard

IFRS 16 , de nieuwe boekhoud- en rapportagestandaard over Leases, is op 9 november 2017 door de Eeuropese Unie van toepassing verklaard.

Voor bedrijven, die IFRS regelgeving (moeten) volgen, betekent dit dat uiterlijk vanaf 1 januari 2019 de standaard moet worden gehanteerd.

Belangrijk in dit kader zijn de eind oktober gepubliceerde beleidsprioriteiten 2017 van ESMA, de Europese overkoepelende organisatie van toezichthouders op de financiële markten,  waarin gesteld wordt, dat IFRS-klanten van leasemaatschappijen, lessees, de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van IFRS 16 voor hun bedrijf al in de jaarrekening van 2017, dus gemiddeld binnen 6 maanden, moeten aangeven.

De verwachting is, dat de komende dagen een golf van aankondigingen over dit onderwerp zal plaats vinden.

Voor vragen over hoe de transitie aan te pakken, zie de link transitie module of neem contact op met Tweuus.