IFRS16 niet in overeenstemming met goed koopmansgebruik

In Nederland is IFRS 16, de internationale boekhoud en rapportagestandaard voor leasecontracten, niet in overeenstemming met goed koopmansgebruik verklaard. Dit blijkt uit een nieuw gepubliceerde leaseregeling in de Staatscourant van 20 december 2019.

Dit geldt ook voor bedrijven, die de regels van IFRS 16 toepassen binnen de Nederlandse boekhoudregels.

Fiscaal blijft dus een duidelijk verschil bestaan tussen financiële en operationele leases en vindt (fiscaal) geen verhoogde lastentoerekening in het eerste deel van de looptijd plaats bij operationele leases.