Lease rapportage en knelpunten

Ben je een lessee met slechts een klein aantal leasecontracten, maar wel getroffen door en onderworpen aan internationale rapportageverplichtingen?

Met andere woorden: lease rapportage en knelpunten lijken synoniem ?

Overweeg dan om de vervelende onderdelen van leasing uit te besteden.

Zie bijgaand artikel  – Lease rapportage en knelpunten jaarcijfers