Lease Rapportage Modellen

Leasetoepassingen

Tweuus ondersteunt de lease rapportage van zijn klanten met een tweetal toepassingen. Beide zijn te gebruiken voor het verwerven van inzicht in de eigen lease portefeuille en beide lease rapportage modellen zijn zowel geschikt voor de klant in de rol van leasemaatschappij  (= lessor) of intermediair als in de rol van klant (= lessee) van een leasemaatschappij .

Bovendien zijn de modellen niet alleen geschikt voor de overgang naar IFRS 16, maar ook prima te gebruiken in de periode ná overgang.

Voor leasemaatschappijen is er bovendien een directe output-module beschikbaar, die in ieder geval de uniform gedefinieerde velden bevat, die Europa-breed worden gehanteerd.

De Lease Transitie Module is de ‘kleine broer’, geschikt voor het doorrekenen van een beperkt aantal (ca. 50) transacties.
Het Lease rapportage Model is de ‘grote broer’, geschikt voor grote aantallen en/of lange looptijden.

Wil je meer weten? Dan is contact makkelijk te leggen; een afspraak is ook zo gemaakt.


Lease Transitie module (‘Transitiemodule’)

Sinds eind augustus 2017 is de Transitiemodule voor de overgang naar IFRS 16 beschikbaar. Deze module is geschikt voor het doorrekenen van een beperkt aantal (ca. 50) transacties om een goed idee te krijgen wat de effecten van overgang naar IFRS 16 zijn.

Wil je je eerst meer algemeen oriënteren, dan is kennis nemen van de artikelen Lease Transitie Tips en Uitkomsten van onderzoek aan te bevelen. De artikelen zijn ook gezamenlijk verkrijgbaar met korting.

Klant worden is eenvoudig: vul het klant-formulier in of start meteen met een enkel lease contract; zie de Transitiemodule transitie module.


LRM – Lease Rapportage Model

Het Lease Rapportage Model kan prima worden gebruikt voor de registratie van leaseovereenkomsten na de introductie van IFRS 16.
Het model verschaft de boekingsinformatie voor de leasemaatschappij (lessor) én de leasingnemer (lessee).
Maar het model is ook goed hanteerbaar voor bedrijven, die niet op basis van IFRS 16 rapporteren, maar nog op basis van de Nederlandse regelgeving van RJ 292.

Reden voor de ontwikkeling van het model:
Tweuus heeft het model ontwikkeld om door te kunnen rekenen wat de effecten zijn van een huidige leaseportefeuille in geval van overgang naar IFRS 16.

En er zijn nog al wat zaken die aandacht vragen: beleidskeuzes (accounting policies) om te beginnen, maar ook keuzes over de overgang (transitie) naar de nieuwe regels.

Vragen van de lessee die onder meer een antwoord behoeven:

  • moet ik wel of niet de service componenten in het leasebedrag apart weten,
  • wat is het effect van IFRS 16 op de onderdelen van mijn kasstroom overzicht,
  • moet ik nu contracten met een kortere looptijd afsluiten,
  • wat is het effect van sale en lease back van mijn onroerend goed dat ik nu in eigendom heb,
  • hoe zullen mijn financiële ratio’s zich ontwikkelen, (1) bij ongewijzigd beleid of (2) bij uitloop van de huidige portefeuille,
  • moet ik nog blijven leasen,
  • etc. De vragenlijst is nog veel groter!

De veranderingen hebben zeker ook gevolgen voor afdelingen als Marketing en Sales. Het moet niet als een finance feestje worden opgevat, ook al is Finance of IT in the lead bij het doorvoeren van de administratieve aanpassingen.


Wil je meer weten? Dan is contact makkelijk te leggen; een afspraak is ook zo gemaakt.