Transitie module

De Transitie module van het Lease Rapportage Model (LRM) is bedoeld voor klanten van leasemaatschappijen (lessees), maar ook voor leasemaatschappijen zelf (lessors), om aan te geven wat de uitkomsten zijn van de verschillende scenario’s, die kunnen worden gekozen bij overgang van IAS 17 naar IFRS 16.

Al klant? Dan zie je een relatienummer op je factuur; gebruik dit bij je correspondentie.
Tweuus werkt met een overzichtelijk abonnementensysteem, met acceptabele kosten ten opzichte van anderen.

Benieuwd? Gebruik maken van de Transitie module als nieuwe klant?
Meld je aan als klant: invoerformulier klant

Wil je een enkel contract invoeren: enkelvoudig lease contract
Wil je liever een hele batch contracten invoeren: neem contact op.


Weet je niet hoe je aan de transitie naar IFRS 16 moet beginnen?

Onderstaand een globaal traject waaraan je zelf moet werken; hulp van anderen (ook Tweuus) kan, maar eigen keuzes zijn essentieel.

Welke keuzes zijn aan de orde:

 1. welke overgangsdatum pas ik toe: de normale van 1 januari 2019 of de vervroegde van 1 januari 2018
 2. welke wijze van overgang wil ik uitvoeren: volledig retroactief of aangepast retroactief
 3. maak ik gebruik van de toegestane uitzonderingen:
  1. leases die op tijdstip van overgang nog minder dan 1 jaar lopen;
  2. nieuwe leases, na overgang, met een looptijd korter dan 1 jaar (individueel te bepalen);
  3. leases van geringe waarde (per actief categorie)
 4. welke systeem-aanpassingen wil ik doorvoeren c.q. met welke aanbieder(s) ga ik verder
 5. welke product-aanpassingen zouden (nu al) verstandig zijn
 6. welke managementbeslissingen, sales pitches en communicatie-uitingen wil ik maken

Kijk in verband met de te maken keuzes ook naar de diverse transitie-tips in het nieuwsoverzicht.

Inventarisatie

De activiteiten beginnen met een inventarisatie van de omvang van ‘het probleem’: in welke mate raakt het mijn organisatie:

 1. hoeveel contracten heb ik, die gaan vallen onder IFRS 16
 2. heb ik alle relevante informatie beschikbaar per contract
 3. met welke tijdlijn moet ik rekenen …
  1. als lessee naar mijn analisten, banken, etc.
  2. als lessor naar mijn klanten: wat willen/verwachten ze

Uitwerking

Voor de  uitwerking kan gebruik worden gemaakt van de diensten van Tweuus:

 1. op cijfermatig niveau via de Transitie module (zie één voorbeeld van rapportage)
 2. adviezen op strategisch en tactisch/operationeel niveau
 3. na de overgang naar IFRS 16 kun je de basis-registratie van de LRM-Transitie module eenvoudig verder gebruiken om de periodieke jaarrekening-rapportageverplichtingen na te komen