Leasecontracten in andere valuta -2-

De reeks Lease Implementatie Dilemma’s, behandelt onder meer Leasecontracten in andere valuta dan in de administratie, in relatie tot IFRS16.

IFRS16 heeft zoals bekend met name impact voor de huidige en toekomstige operationele leases.

Het bijgaande artikel gaat in op de dilemma’s, die kunnen optreden bij leasecontracten in vreemde valuta, zoals:
– valutarisico’s en wisselkoersen,
– toepasselijke disconteringsvoet voor de initiële waarde,
– rapportage van lease activa en lease kosten.

Bijgaand artikel is tot stand gekomen met behulp van reacties op de concept-versie en geeft concrete suggesties als best-practises.


In de serie Lease Implementatie Dilemma’s is eerder ook behandeld het dilemma:
Niet-terugvorderbare BTWGetagd met , , ,