Leasecontracten in andere valuta

De reeks Lease Implementatie Dilemma’s, behandelt onder meer Leasecontracten in andere valuta dan in de administratie, in relatie tot IFRS16.

IFRS16 heeft zoals bekend met name impact voor de huidige en toekomstige operationele leases.

Niet alleen dienen deze contracten op de balans te worden getoond.
Achterliggend gelden veelal (nationale, wettelijke) regels over de wijze van activeren van activa in de lands- of rapportage valuta van de entiteit. Ook zijn er dwingende regels over de fiscale behandeling.

Afgeleid ontstaan dan vragen ten aanzien van:
– het valutarisico en de te gebruiken wisselkoers voor elke leasepost,
– toepasselijke disconteringsvoet te gebruiken voor de initiële waarde,
– de rapportering van lease-activa (monetair), gescheiden van niet-monetaire activa.

Lees in bijgaand artikel de stand van zaken in de gedachtevorming.

We zijn nog niet aan de eindstreep; geef je mening over dit dilemma, privé via het contactformulier of in de discussie op LinkedIn.


In de serie Lease Implementatie Dilemma’s is eerder ook behandeld het dilemma:
Niet-terugvorderbare BTW

Getagd met , , ,