Leases mét services en IFRS16

De nieuwe standaard voor financiële verslaggeving over leaseovereenkomsten (IFRS16) van de International Accounting Standards Board (IASB) geeft ruime mogelijkheden om lease overeenkomsten mét dienstverlening als één geheel en relatief eenvoudig te verwerken.

In het bijgevoegde artikel ‘Leases mét services en IFRS16‘ vindt u hoe hier het best mee om te gaan.


In de reeks Lease implementatie dilemma’s zijn de onderstaande dilemma’s ook al eerder behandeld in relatie tot IFRS16:

– Niet-terugvorderbare BTW
– Leasing in vreemde valuta
– Disconteringsvoet
– Negatieve discontovoetGetagd met , ,