Lentesessies 2024 en ESG oriëntatie

De Tweuus Lentesessies komen er weer aan.

Lentesessies 2024 De traditie van het op vier momenten in het jaar gratis -digitaal- sparren met mensen actief in de leasewereld houdt Tweuus in stand.

Speciaal voor de intermediair, zelfstandige leaseadviseur of kleinere lease maatschappij.

Kijk naar bijgaand overzicht van data. Maak er gebruik van; er is nu nog keuze.


In de maanden april zijn er ook nog enkele ESG oriëntatie gesprekken, gratis en digitaal, op dinsdag tot en met vrijdag 9, 10, 11 en 12 april om 09:30 uur. De oriëntatie is primair voor de ondernemer in het micro-  en klein MKB segment. Tijdsduur ca 30-45 minuten, max 1 uur.

Doel: Een eerste oriëntatie of rapporteren over duurzaamheid past bij de situatie van je bedrijf. En hoe je dat dan aanpakt.

Maar ook de leaseadviseur kan aanschuiven, met of zonder klant.

Gebruik het speciale contactformulier in bericht Oriëntatie V-SME duurzaamheid standaard 1e blok voor een afspraak.


Toelichting op een Lentesessie:

Q? Wat houdt een sessie in?

A: Een sessie is een één-op-één gesprek van ca. 30-45 minuten.
Persoonlijke aandacht is belangrijk, daarom geen grote groepen. Hooguit twee, maximaal drie personen van één organisatie en in een informele setting.

Q? Wat wordt er besproken?

A: De actuele stand van zaken: hoe staan de zaken ervoor en waar zijn knelpunten. Anderszijds: welke voortgang is er op het gebied van regelgeving nationaal en internationaal aan de hand, bijvoorbeeld over de effecten van lease accounting voor mkb. Er is dus vrije uitwisseling van gedachten over lease onderwerpen; Tweuus is adviseur en begeleider, geen concurrent in transacties.

Q? Waar vindt de sessie plaats?

A​: Alleen digitaal. Als je een afspraak maakt/inplant, stuurt Tweuus je een vergader-verzoek.