Negatieve disconteringsvoet en IFRS16

Een van de bijzonderheden van de nieuwe standaard voor financiële verslaggeving over leaseovereenkomsten (IFRS16) van de International Accounting Standards Board (IASB) is de mogelijkheid om een negatieve disconteringsvoet toe te passen voor de berekening van de (initiële) waarde van een leaseovereenkomst.

In het bijgevoegde artikel ‘Negatieve Discontovoet en IFRS16‘ vindt u best practices voor dit morele dilemma.


In de reeks Lease-implementatiedilemma’s zijn de onderstaande dilemma’s ook al eerder behandeld in relatie tot IFRS16:

– Niet-terugvorderbare BTW
– Leasing in vreemde valuta
– Disconteringsvoet