Niet terugvorderbare BTW en IFRS16

Normaliter maakt de BTW geen deel uit van de waarde van het actief op de balans. En wat als de betaalde BTW, de zogenaamde niet-terugvorderbare BTW, fiscaal niet kan worden verrekend? Dan is het gebruikelijk het actief inclusief BTW te rapporteren.

Operationele leases, met hun gebruikelijke termijnen inclusief BTW, dienen bij toepassing van IFRS16 op de balans te worden getoond. Vraag: Moet een geleased goed dan ook worden gewaardeerd op basis van betalingsverplichtingen, inclusief BTW?

Accountantskantoren blijken er verschillende opvattingen op na te houden. Er is dus ruimte voor ‘best-market-practise’.

Uitgebreide overwegingen vind je terug in dit document.
Geef je mening over dit dilemma ‘Niet terugvorderbare BTW en IFRS16‘ , privé via het contactformulier of in de discussie op LinkedIn.

Getagd met ,