Nieuwsbrief

NieuwsbrievenTweuus maakt gebruik van een Nieuwsbrief, één van de communicatiemiddelen voor contact met de achterban.

De Nederlandstalige Nieuwsbrief wordt op willekeurige tijden, maar tot nu toe tenminste ieder kwartaal, uitgegeven en wordt alleen verstrekt aan geregistreerde contactpersonen.

De Tweuus Ontwikkelingen vermelden de bijzondere zaken, die Tweuus bezig houden en/of hebben gehouden en hebben een nadruk op de financiering van bedrijfsmiddelen voor het (groot) MKB door middel van het product lease in combinatie met circulaire economieduurzaamheid en (internationale) ontwikkelingen in lease accounting.

Als je ook geïnteresseerd bent en past binnen de doelgroep neemt Tweuus je op in het bestand van contactpersonen voor de Nieuwsbrief; opgave kan via onderstaand formulier.


Aanmeld formulier
NB
Tweuus behoudt zich het recht voor te beoordelen of je past binnen de doelgroep.