Ontwerp-richtlijn Leasing

Vandaag is de Ontwerp-richtlijn leasing gepubliceerd door de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ).

Procedure verdere behandeling:
Tot en met eind februari staat deze ontwerp-richtlijn open voor commentaar.
Daarna behandelt de Werkgroep Leases van de RJ de binnengekomen commentaren en doet eventueel voorstellen aan de Raad, waarna door de Raad de definitieve richtlijn-aanpassing wordt vastgesteld. De aangepaste Richtlijn 292 zal vervolgens in de bundel Richtlijnen 2019 worden opgenomen.

Inwerking treden van de aangepaste richtlijn wordt voorgesteld voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2020, of indien gewenst is eerdere toepassing akkoord.

Wat verandert er?
Beoordelen of een overeenkomst een lease bevat:
Met het in werking treden van IFRS16, verplicht per 1 januari 2019 voor beursgenoteerde bedrijven of zij die vrijwillig hiervoor kiezen, vervalt een onderdeel (IFRIC4-Determining whether an arrangement contains a lease-), waardoor aanpassen van de Nederlandse richtlijn geboden is. De Raad verwacht een beperkte impact voor bedrijven.
Overgangsbepaling:
1. Bestaande leases hoeven niet opnieuw getoetst te worden aan de nieuwe regels
2. Indien de onderneming er voor opteert, mogen de nieuwe bepalingen voor groepen (categorieën) activa met terugwerkende kracht worden toegepast.

Informatie in de toelichting:
De Raad stelt een meer verplichtend karakter voor van het opnemen in de toelichting van informatie over aangegane lease overeenkomsten. Naar verwachting van de Raad zou de te verstrekken informatie over leases overeenkomen met hetgeen bijvoorbeeld financiële instellingen nu al vragen.


Voor vragen: Neem contact op met Tweuus.Getagd met ,