Over Tweuus

Henk Uunk, eigenaar Tweuus
Henk Uunk,
eigenaar    https://nl.linkedin.com/in/henkuunk

Deze pagina toont de basisinformatie over Tweuus.


Plaggenweg 399

1406 TV  BUSSUM
(Netherlands)

E-mail: tweuus@gmail.com

Telefoon: (0031) 06 5498 3095

Kamer van Koophandel:  handelsregister nr 6089 9581

BTW identificatienummer: NL 001 312 598 B30.

Bankrekening: NL13 KNAB 0726 7621 80De openingstijden van Tweuus zijn alleen op afspraak.


Andere informatie

Tweuus.nl maakt gebruik van cookies om onder meer de performance te bewaken.

Informatie die via cookies wordt verkregen, wordt alleen voor ‘eigen’ doeleinden van Tweuus gebruikt en wordt niet (actief) gedeeld met derden.


Klik hier om de algemene voorwaarden te zien die Tweuus hanteert: Tweuus – Algemene voorwaarden AV v 2014-06

Voor aankopen in de webwinkel gelden de uitgangspunten, zoals op de pagina webwinkel-voorwaarden te vinden.
De webwinkelvoorwaarden zelf zijn ook hier (Tweuus webwinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel v 2020-04-02) te vinden.

Tweuus hanteert verder dit Tweuus Privacy beleid 2020-04-02 aangevuld met deze Tweuus Privacy Verklaring 2 april 2020 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is als opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De informatie inzake de AVG is als Privacy Verklaring ook te vinden onderaan iedere pagina van de web site.


Tweuus heeft in voorgaande jaren op de website aangegeven hoe omgegaan wordt met wetgeving rondom opdrachtverstrekking zonder dienstverband.

(Toekomstige) Klanten ontvangen een offerte én een Overeenkomst van Opdracht waarin de verplichte informatie staat terzake van opdrachtverlening zonder dienstverband.

Voor een  Overeenkomst van Opdracht wordt gebruik gemaakt van de standaard tekst, die de Belastingdienst en VNO-NCW hebben opgesteld: vbm_geen_werkgeversgezag_dv10121z4edIets te bespreken met Tweuus en wil je nog even een actuele kalender inzien?

Klik hier, of ga direct naar ‘afspraak maken‘.