Over Tweuus

Henk Uunk, eigenaar Tweuus
Henk Uunk,
eigenaar Tweuus

Deze pagina toont de basisinformatie over Tweuus.

 

Tweuus

Marianne Philipslaan 2

1403 GL  BUSSUM

(Netherlands)

https://nl.linkedin.com/in/henkuunk


E-mail: tweuus@gmail.comcontactafbeelding

Telefoon: (0031) 06 5498 3095

Kamer van Koophandel: nr 6089 9581, zie uittreksel: KvK 2016-05-02 uittreksel_handelsregister_60899581

BTW identificatienummer, van toepassing vanaf 1-1-2020: NL 001 312 598 B30. De Belastingdienst was in het kader van gegevensbescherming genoodzaakt om een nieuwe BTW-id nummer te verstrekken, dat van toepassing is ingaande 1 januari 2020.

Bankrekening: NL13 KNAB 0726 7621 80De openingstijden van Tweuus zijn alleen op afspraak.


Andere informatie

Tweuus.nl maakt gebruik van cookies om onder meer de performance te bewaken.

Informatie die via cookies wordt verkregen, wordt alleen voor ‘eigen’ doeleinden van Tweuus gebruikt en wordt niet (actief) gedeeld met derden.


Klik hier om de algemene voorwaarden te zien die Tweuus hanteert: Tweuus – Algemene voorwaarden AV v 2014-06

Voor aankopen in de webwinkel gelden de uitgangspunten, zoals op de pagina webwinkel-voorwaarden te vinden.

De webwinkelvoorwaarden zelf zijn ook hier (tweuus-webwinkel-algemene-voorwaarden-thuiswinkel) te vinden.

Tweuus hanteert verder dit Privacy beleid Tweuus aangevuld met deze Tweuus Privacy Verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is als opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De informatie inzake de AVG is als Privacy Verklaring ook te vinden onderaan iedere pagina van de web site.


Tweuus heeft in voorgaande jaren op de website aangegeven hoe omgegaan wordt met wetgeving rondom opdrachtverstrekking zonder dienstverband.

(Toekomstige) Klanten ontvangen een offerte én een Overeenkomst van Opdracht waarin de verplichte informatie staat terzake van opdrachtverlening zonder dienstverband.

Voor een  Overeenkomst van Opdracht wordt gebruik gemaakt van de standaard tekst, die de Belastingdienst en VNO-NCW hebben opgesteld: vbm_geen_werkgeversgezag_dv10121z4edIets te bespreken met Tweuus en wil je nog even een actuele kalender inzien?

Klik hier, of ga direct naar ‘afspraak maken‘.