Indexeren van geleasete activa van geringe waarde |(in Engels)

 2,27 ; incl btw:  2,75

Geleasete activa van geringe waarde behoeven niet te worden geactiveerd in het kader van IFRS 16.
Bij de introductie van de nieuwe lease accounting standaard IFRS 16, werd een bedrag genoemd van (de tegenwaarde van) US$ 5.000 per item waaronder niet hoeft te worden geactiveerd.

Dit artikel behandelt de argumentatie en berekening hoe te komen tot een ondergrens voor activering per 1-1-2020 van de tegenwaarde van US$ 5.412.

Op voorraad

In januari is het weer tijd na te denken over het indexeren van geleasete activa van geringe waarde voor het komende jaar.

In dit artikel wordt de argumentatie en berekening getoond hoe te komen tot een ondergrens voor activering per 1-1-2020 van de tegenwaarde van US$ 5.412.