Reacties op Request for Information IFRS for SMEs

De eindstreep voor reacties op het Request for Information inzake IFRS for SMEs is a.s. 27 oktober 2020.

Inmiddels lopen de reacties binnen bij de IASB op hun website.

Namens Leasing Nederland, de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, is ook een reactie gestuurd, evenals vanuit diverse overkoepelende organisaties, zoals bijvoorbeeld Leaseurope.

Belangrijkste boodschap vanuit Leasing Nederland:

  • Aanpassing van de ‘kleine’ standaard aan IFRS 16 Leases is te vroeg
  • Houd het eenvoudig als je toch nu al wilt aanpassen

Te vroeg, omdat er

  • nog slechts beperkte ervaring is met IFRS 16
  • de IFRS 16 standaard pas geldt voor boekjaar 2019 en verder
  • de standaard IFRS 16 in het kader van Covid-19 al tijdelijk is aangepast.

Eenvoudig houden als toch gekozen wordt voor nu al aansluiten bij IFRS 16:

  • pas alleen toe voor de echt materiële activa (huurpanden)
  • verleng de uitzondering voor ‘korte leases’ tot 30 maanden
  • verhoog de uitzondering voor ‘geringe waarde’ tot € 50.000.
  • kom met een oplossing voor de toepassing van de discontovoet, die herkenbaar is voor het MKB