Resultaten review AFM melding

Tweuus - NieuwsMedio april 2021 heeft Tweuus een review aangekondigd naar aanleiding van de verontrustende AFM melding.

De beoordelingen hebben plaats gevonden tot medio mei en hebben een aantal verfrissende inzichten opgeleverd.

De werkzaamheden zijn gratis uitgevoerd en hebben gemiddeld per beoordeling een advies-voordeel opgeleverd van € 240,=.

In algemene zin is sprake van goed opgestelde algemene (transactie)voorwaarden.

Maar de kleine lettertjes worden soms niet uitgelegd door de gemiddelde lessee zoals feitelijk beschreven.


Naar aanleiding van de uitkomsten werkt Tweuus aan een nieuw product, dat  medio juni wordt gelanceerd in de komende Nieuwsbrief.


Onderstaand de resultaten review AFM melding op hoofdlijnen.

  • er is gekeken naar transacties tussen leasemaatschappijen (lessors) en (kleine) bedrijven, dus het business-to-business (B2B) segment.
  • lessees lezen de voorwaarden meestal wel, maar de inhoud wordt maar ten dele juist geïnterpreteerd; ook doorlezen tot het einde is niet altijd aan de orde.
  • lessors met een bancaire invalshoek c.q bankiers, die een leasetransactie aanbieden, lijken vooral te denken in krediettermen, waarbij in een leasetransactie ‘geschoven’ kan worden met de hoogte van het leasetermijn-bedrag door het eindbedrag (bedrag te betalen op het einde in financiële lease) op te rekken of de eindwaarde (restwaarde in een operationele lease) hoger vast te stellen in de transactie.
  • ‘bancaire’ leases zijn nagenoeg alleen financiële leases (FL) met een (hoge) eindbetaling. Het aandeel operationele leases (OL) is bij bancaire lessors sterk in de minderheid.
  • OL transacties van de niet-bancaire lessors hebben in het algemeen (vastgesteld bij begin van de transactie) een realistische waarde  (de restwaarde) aan het einde van het contract ; de lessee heeft bijna altijd een eerste recht van koop van het object (call-optie van de lessee) voor het restwaardebedrag. Daar waar de lessee de plicht heeft tot overname (put-optie van de lessor) is feitelijk sprake van een FL, gezien de expliciete verplichting tot betaling van de hele investering.
  •  Door de wijze van (juridische) verwoording van de transactievoorwaarden, regelmatig via verwijzing naar de algemene voorwaarden, ontstaat een diffuus beeld voor de ‘eindgebruiker’. Hierdoor worden soms verkeerde conclusies getrokken als: ‘de machine heb ik gekocht op afbetaling’ of ‘ik hoef de machine niet over te nemen na de lease als er dan een betere versie is’.

oogAls een bijvangst is gekeken

  • in hoeverre het proces van de lessor een snelle besluitvorming mogelijk maakt en of
  • er signalen zijn dat in de beoordeling duurzaamheid of circulaire toepassingsmogelijkheden van het actief een rol speelt/spelen.

Over beide laatste aspecten is niet een eenduidig beeld te krijgen op basis van de (statistisch toch beperkte) review.