RJ Uiting 2021-9

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) verschaft nadere toelichtingen op haar regelgeving middels zogenaamde ‘Uitingen’.

Op 18 mei 2021 is RJ Uiting 2021-9 uitgebracht, die voorstelt om de aangepaste toepassing van verlaagde dan wel uitgestelde lease- of huurtermijnen vanwege de economische gevolgen van Covid-19 te verlengen met één jaar tot en met 30 juni 2022. Deze Uiting is per 16 juni ongewijzigd definitief geworden.

De oorspronkelijke voorstellen staan in RJ Uiting 2020-12; de originele ‘Uiting’ is hier te vinden. De nieuwe Uiting kunt u hier vinden; tot 18 juni 2021 kan nog worden gereageerd op de voorstellen.

De  voorstellen betreffen regels met een tijdelijk karakter en zijn aanvullingen op de regels in de ‘grote’ bundel Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen (RJ 292 Leasing) en op regels in de ‘kleine’ bundel voor kleine rechtspersonen (B 11 Leasing).

Voor een toelichting op deze regels verwijzen we naar het eerdere artikel op deze website.