RJ Uiting 2023-5

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) verschaft nadere toelichtingen op haar regelgeving middels zogenaamde ‘Uitingen’.

In de week van 24 april 2023 is de concept – RJ Uiting 2023-5 uitgebracht, die aangeeft dat toepassing van IFRS 16 door instellingen die onder ‘Dutch GAAP’ rapporteren ongewijzigd mogelijk blijft.

De commentaar periode loopt tot 16 mei 2023. De RJ Uiting 2023-5 kan ook hier worden gedownload.

Tweuus stelt vast, dat nog één te maken aanpassing aan de orde is:
De voetnoot geeft toelichting over de nog uit te voeren Post Implementation Review door de International Accounting Standards Board. In de voetnoot staat : … staat in het werkprogramma … en dit moet zijn:  … staat niet in het werkprogramma … .