Sale en leaseback transacties – Inventarisatie –

Hoeveel verkoop en terug-huur transacties zijn er? Een inventarisatie.

Opmerking: Onderstaande mini-enquête is in het Engels. Onder de enquête staat nog het bericht zelf.


  Fields indicated with *) are mandatory.
  Data will be processed strictly confidential.


  Your name *)

  E-mail address *)

  Industry section *):

  Deal or no deal *):
  Currency [your reporting currency, not the deal currency]:

  2018 # Contracts Amounts Tenor

  2019 # Contracts Amounts Tenor

  2020 # Contracts Amounts Tenor

  Note 1: Number of contracts refers to deals closed in the year
  Note 2: Amounts in thousands;
  Note 3: In case of more than 1 contract; please record the weighted average of the (maximum) tenors in months to the amounts involved.

  Main lease-payment characteristics *):

  Note: Please, elaborate on payment arrangements when specific conditions apply.

  Text block for additional remarks (optional)  Bericht aan (medewerkers van) lessees en lessors:

  Tweuus is betrokken bij de discussies over aanpassing van IFRS 16 op het gebied van Sale en Leaseback transacties.

  Discussiëren over aanpassing is één aspect, maar zoals vaker, is er niet of nauwelijks marktinformatie over de feitelijk afgesloten SLB transacties.


  IFRS 16 is de internationale standaard over Leases. Er is dus geen direct gevolg voor het MKB in Nederland.
  Maar wat niet is, kan toch op termijn wel komen.

  Om enig inzicht te krijgen in hoeverre de internationale ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op met name de equipment- en de carleasing maatschappijen en hun klanten, dient deze inventarisatie over Sale en Leaseback transacties. Ook onroerend-goed verhuurders worden uitgenodigd te participeren.

  Vriendelijk verzoek aan die lezers, die als lessee of lessor betrokken zijn bij sale en leasebacktransacties, om de in dit bericht (hierboven) geplaatste vragenlijst in te vullen.
  Voor de helderheid en het totaal-beeld wordt ook een nihil-opgave zeer op prijs gesteld.


  De inventarisatie wordt alleen in totaal-beelden beschikbaar gemaakt en zal niet te herleiden zijn tot individuele partijen.
  Daarom het verzoek: beantwoord vanuit een corporate-e-mail of vermeld de naam van je bedrijf in de beantwoording, teneinde eventuele dubbeltellingen te voorkomen.