Salon des chiffres

Een vrije uitwisseling van ideeën en nieuwe ontwikkelingen in een informele setting (huiskamer-stijl).
Door personen met een ‘cijfer’achtergrond, maar over onderwerpen die juist-niet-alleen-maar met cijfers te maken hebben.

De Salon des chiffres is bedoeld voor bespreking van gemeenschappelijke zaken, waarbij relaties en contactpersonen vanuit diverse disciplines aanwezig zijn.

Aanwezigheid is alleen op uitnodiging mogelijk, om de onderlinge uitwisseling optimaal mogelijk te maken. Ook geïnteresseerd? Neem contact op.

De inhoud bestaat uit vrije en vóórgeselecteerde onderwerpen, die als leidraad/aanknopingspunt dienen. Ook de actualiteit, mét impact op eigen business, wordt niet gemeden. Tweuus heeft een drietal Sustainable Development Goals (SDG’s) tot eigen speerpunt benoemd.

Gezien de frequentie van de bijeenkomsten komen in de bespreking niet noodzakelijk alle Sustainable Development Goals aan de orde.
Achterliggende gedachte bij de bespreking: als verandering toch gaat komen, hoe spelen we daar dan praktisch en professioneel op in en welke van de verandermogelijkheden kunnen we ook bedrijfsmatig optimaal inzetten.

De vaste en variabele onderwerpen in 2019 zijn:

Vast: SDG 9: Industry Innovation and Infrastructure; SDG 11: Sustainable cities; SDG 12: Responsible production;

 Variable (alphabetisch): Asset platform; Brexit; Circulaire accounting; Werkkapitaal.


Verschil met andere besprekingen:
De lente- zomer- , herfstsessies en wintersessies zijn bedoeld voor sparren per relatie; de Salon des chiffres juist voor stimuleren en denken over alternatieve toepassingen en eventuele verandering ten behoeve van het eigen bedrijf door interactie met andere betrokkenen.