Stijgende risicokosten in leasing

De effecten van Covid-19 op de economie worden steeds concreter.
Zo is er bijvoorbeeld een duidelijke stijging waarneembaar van de risicokosten van leasebedrijven in heel Europa.

Vooralsnog lijken de investeringen van (nieuwe) bedrijfsmiddelen via leasing nog op een heel acceptabel niveau te zijn, maar die informatie is van vóór de laatste ontwikkelingen van een in heel Europa oplaaiend Corona-virus.

De stijging van risicokosten heeft op zich een bijna direct effect op de beschikbaarheid van financiering van het MKB, dat juist nu geholpen is met voldoende beschikbare financiële middelen.

Koppeling van de financiering aan het object, leasing in algemene zin, is een ideale oplossing om met een concrete object-dekking voor de financier optimaal grip te houden op het object en de daarin bestaande waarde, terwijl de ondernemer efficient met (nieuwe) bedrijfsmiddelen kan werken zonder een grote uitgaande kasstroom.

Voor de laatste cijfermatige opstelling over stijgende risicokosten in leasing, zie bijgaand artikel in het Engels.