De uitkomsten survey Covid-19 effecten lessors laten een variĆ«rend beeld zien. De uitkomsten zijn niet representatief vanuit statistisch of academisch oogpunt, maar per saldo geeft het goed weer wat de complexiteit is aan de kant van de lessors. De uitkomsten …

Uitkomsten survey Covid-19 effecten lessors Lees meer »

Afgelopen vrijdag, 24 april 2020, is een pakket economische en fiscale maatregelen gepubliceerd in de Staatscourant in het kader van Corona-maatregelen. Voor de leasegemeenschap is onder andere artikel 13 Corona en meldingsregeling bodemrecht relevant. Dit artikel 13 – Corona en …

Corona en meldingsregeling bodemrecht Lees meer »

In verband met het Corona (Covid-19) virus zijn een aantal maatregelen genomen. Maatregelen: Ingaande 24 maart is er alleen telefonisch/video consult in de ochtenden. Verzocht wordt bij voorkeur ‘op afspraak‘ af te spreken. In de middagen wordt gewerkt aan de …

Maatregelen ivm Corona (Covid-19) virus Lees meer »