We hebben het over “Geleasede activa van geringe waarde” en de verwerking bij toepassing van IFRS 16. Via een uitzondering, een zogenaamde ‘practical expedient’, is een vereenvoudigde verwerking en rapportage toegestaan voor geleasede activa met een oorspronkelijke waarde —stand begin …

Indexeren minimumbedrag voor geleasede activa van geringe waarde 2023 Lees meer »

Eind oktober verschijnt editie 125 van de Leidraad voor de Accountant, een periodieke (on-line/losbladige) uitgave op abonnementsbasis van Wolters Kluwer. De leidraad is met name gericht op het MKB segment, maar is ook voor niet-accountants een goede bron/vraagbaak. In deze …

Accountants en leasing Lees meer »

Ten behoeve van de juiste toepassing van lease accounting in het MKB verzorgt Tweuus Masterclasses Leasing voor MKB. In verband met Covid-19 worden deze cursussen in het 2e halfjaar digitaal gegeven; zowel in-house, dus voor één bedrijf,  als ook via …

Masterclasses Leasing digitaal Lees meer »