Eind oktober verschijnt editie 125 van de Leidraad voor de Accountant, een periodieke (on-line/losbladige) uitgave op abonnementsbasis van Wolters Kluwer. De leidraad is met name gericht op het MKB segment, maar is ook voor niet-accountants een goede bron/vraagbaak. In deze …

Accountants en leasing Lees meer »

De tariefaanpassingen voor 2023 zijn bekend en gelden voor nieuwe klanten vanaf 1 november 2022. Voor bestaande klanten gelden de bestaande afspraken over tariefaanpassingen, inclusief de contractuele indexeringen, conform de standaard voorwaarden van Twelas. Wat is TWELAS ? Interesse in …

Twelas tariefaanpassingen november 2022 Lees meer »