Advies

Tweuus ondersteunt bij het vrijmaken van tijd door te helpen bij het verhogen, het behouden of het verkrijgen van ‘financiële fitheid’. Een grotere ‘fitheid’ betekent namelijk, bijna automatisch, dat er tijd overblijft op het gebied waar je zelf het beste in bent: commercieel bezig zijn.

Zowel voor hele kleine bedrijven, vanaf het niveau van ZZP’er met het begeleiden en monitoren van goede afspraken met opdrachtgevers, tot hele grote bedrijven, als het gaat om beheersing van rapportagestromen. En allerlei aspecten van financiële bedrijfsvoering daar tussen in.

Hoe ziet het adviesveld van Tweuus er uit:

Activa beheerVermogensbeheer – Advies Algemeen


Activa beheer

Activa beheer kent sedert juni 2021 twee aspecten: Deelname Restwaarde en Asset beheer


Deelname Restwaarde 
Deelname Restwaarde (RW) is voor het eerst aangekondigd in de Tweuus Nieuwsbrief van medio juni 2021 en is een product voor het vrijkrijgen van liquiditeit. Het werkt zowel voor een lessee, die een object heeft geleased met op het einde van de lease transactie de plicht om het object voor een vooraf geschatte restwaarde over te nemen of om een (hoge) slotbetaling te doen, als ook voor de leverancier, die een garantie voor de restwaarde van een object heeft geaccepteerd.

Voor een eenvoudige uitleg, zie het bericht: Deelname RW

Voor verdere informatie, zie de pagina Deelname Restwaarde en onderstaande de veelgestelde algemene vragen over Deelname Restwaarde.

Alle veelgestelde vragen over Deelname RW zijn te vinden op een aparte pagina Veelgestelde vragen over Deelname RW

[faq-concertina category=”deelname-rw-algemeen”]


Asset beheer
Tweuus geeft gerichte ondersteuning aan het bedrijfsleven: Activabeheer, ook wel aangeduid met Asset beheer

Tweuus biedt een programma, TWELAS, met ondersteunende rapportages, voor het gericht opzetten van financiering van- en rapporteren over operationele lease transacties. Speciaal voor die situaties waarin producenten en/of leveranciers hun grip op de waardevolle elementen in de objecten willen behouden.
Duurzaamheid, hergebruik en circulair gebruik knellen namelijk nu (nog) met verschillende geldende boekhoudregels.

Het programma is niet alleen interessant voor producenten en leveranciers, maar ook voor alternatieve financiers (bijv. private equity investors) en zelfstandige lease-adviseurs die als ondernemers op zoek zijn naar alternatieven voor de gebruikelijke financiële leasevoorwaarden. 
Voor een eerste kennismaking met leasing is een introductie-artikel beschikbaar.


Vermogensbeheer
Vermogensbeheer volgens Tweuus is beschikbaar in een straal van ca. 45 km. rondom de werklocatie van Tweuus; dit in verband met een efficiënte werkwijze en om de kosten beperkt te houden.
Tweuus ondersteunt met Vermogensbeheer niet in eerste instantie de organisaties/ondernemingen, die een alternatieve besteding voor hun geld zoeken; zie daarvoor de voorgaande paragraaf Asset Beheer.
Bij ‘vermogensbeheer volgens Tweuus’ gaat het om het voorkómen, dat er een omslag naar ‘negatief vermogen’ ontstaat of gaat het erom een (tijdelijke) tegenvallende financiële situatie te verbeteren: Vermogensbeheer is er voor de (heel) kleine onderneming: ben je ZZP-er, heb je een micro-onderneming, heb je een goed product, mét omzet en zoek je steun bij de juiste keuzes om kosten te beheersen? Of oplopende of al opgelopen schulden tot ca. € 20.000?

Tweuus ondersteunt met raad en daad en helpt zoeken naar optimalisatie van je bestaande financiële situatie. De begeleiding kan tijdelijk de nodige tijd kosten en dan probeert Tweuus jou zo veel mogelijk te laten doen waar je zelf het beste in bent: commercieel en/of creatief werken aan je bedrijf. Tweuus ontlast je door na analyse verbeteringen voor te stellen en maakt zo voor jouw tijd vrij. Je krijgt uiteraard, mits gewenst, waar mogelijk of nodig ook terugkoppeling op andere terreinen. In alle gevallen geldt, dat je zelf de volledige controle houdt, zoals het nemen van concrete besluiten en acties.

Weet je, dat je vooruitzichten op langere termijn goed zijn, maak dan gebruik van het contactformulier om je te melden. Bedenk, dat er geen automatische acceptatie is; in het eerste contact toch graag jouw beschrijving van het meest knellende probleem: bijvoorbeeld hoge rente, winstmarge, langzame of niet betalende debiteuren.


Advies Algemeen bestaat al sinds de start en kent een concrete aanpak, zoals hieronder beschreven.
De aanpak van Tweuus is gericht op het doorlopen van kleine, kortstondige en/of overzichtelijke projecten, waarbij gedacht moet worden aan de combinatie van:

  • financieel overzicht,
  • financieel inzicht,
  • informatiebehoefte van de (externe) klant,
  • beheersing van kosten,
  • beheersing van doorlooptijden en ‘opbrengsten’.

Klein, kort en overzichtelijk: Denk aan uren, dagen, maximaal een doorloop van een week.

Het product van deze aanpak: een heldere analyse met concrete voorstellen voor verbetering plus, indien gewenst, begeleiding bij de uitvoering.
De voordelen voor de ondernemer: concreet advies met een verbetering van de financiële gang van zaken als resultaat.


Voorbeelden van ondersteuning zijn onder andere:

  • voor leasemaatschappijen: een gezondheidscheck van de inhoud van je WEBSITE over het onderwerp leasing. Geen interpretatieverschillen of onjuiste verwachtingen meer bij je klanten;
  • voor lessees (klanten van leasemaatschappijen): optimaal inzicht in lease transacties door de juiste administratieve verwerking;
  • voor lessees met internationale rapportageverplichtingen: optimale keuzes binnen het woud van mogelijkheden, passend bij het bedrijf;
  • voor verenigingen (van eigenaars = VvE): begeleiden en adviseren over meerjarenplanningen en liquiditeitsoverzichten;
  • voor (micro)ondernemingen of zzp-ers: begeleiden en op de rails houden (of weer krijgen) van de eigen financiële situatie.

Tweuus - logo nieuw def 166x100


Een afspraak is zo gemaakt.