Deelname Restwaarde – Deelname RW


Deelname Restwaarde (Deelname RW) is een product van Tweuus.Deelname RW

Doel is het vrijmaken van liquiditeiten, die ‘ vastzitten’ in de slotbetaling of restwaarde van een lease contract.

Het product Deelname RW is geschikt voor producenten, leveranciers, leasemaatschappijen dan wel lessees, als zijnde de uiteindelijke afnemers van een leasetransactie.

Bijzonderheden:

– Tweuus neemt deel in het restwaarderisico door een deel van dit risico te verwerven.

– de betaling voor het recht om deel te nemen wordt nominaal, dat wil zeggen zonder rentekorting, uitgekeerd. In feite komt het begrip rente in dit product helemaal niet aan de orde. De uitkering vindt plaats in gelijke maandelijkse nominale bedragen vanaf de start van de deelname-overeenkomst tot het einde van de looptijd van de leasetransactie, waarop de restwaarde betrekking heeft.

– de ‘verkopende’ partij of Tweuus kan een zakelijke relatie aanbrengen die, bij toestemming van verkoper en Tweuus, mee kan deelnemen in de restwaarde.

Voor een beknopte toelichting wordt verwezen naar het bericht Deelname RW.

Zie voor de antwoorden op opgekomen vragen de pagina Veelgestelde vragen over Deelname RW.