Toezicht

Tweuus verricht, op persoonlijke basis, toezicht werkzaamheden, met aandachtsgebied Financiën.

Henk Uunk, eigenaar Tweuus https://nl.linkedin.com/in/henkuunk
Henk Uunk,
eigenaar Tweuus
https://nl.linkedin.com/in/henkuunk

De activiteiten strekken zich uit over (onder andere):

    • stichtingen: éénmalig meekijken betreffende de opzet en inrichting van een (financieel) governance model,
    • verenigingen: het als (permanent) lid deelnemen aan een kascommissie,
    • verenigingen (van eigenaren = VvE): adviseren over en/of begeleiden en bewaken van meerjarenplanningen en liquiditeitsoverzichten,
    • MKB: het werk als volwaardig algemeen toezichthouder / commissaris,
    • MKB: vervullen van de rol van lid of voorzitter van de audit commissie.

 

Neem vrijblijvend contact op over vragen op financieel gebied.