Tweuus en professioneel financieel advies

Tweuus hanteert als motto “Professioneel toezicht en financiële raad voor ZZP-ers, klein-MKB, verenigingen en stichtingen”.

In de praktijk betekent dit dat klanten aankloppen voor -en uiteraard bedient worden met- professioneel financieel advies.

Financieel advies, dat praktisch is en meteen toepasbaar. Denk niet alleen aan acute knelpunten, maar bijvoorbeeld ook aan optimalisatie van de kasstroom. Of: (voor starters) wanneer factureren, in relatie tot BTW momenten; (voor leasebedrijven) informatie aan lessees, begeleiding bij portefeuille-overname; (voor verenigingen en stichtingen) vier-ogen principe in de praktijk.

Inmiddels is er (gelukkig) een toenemend aantal klanten, dat advisering in een bredere context ziet en daar ook gebruik van maakt: Tweuus begeleidt met professioneel toezicht en geeft financiële raad op meerdere momenten in het jaar: bij het opstellen van het budget, bij investeringsbeslissingen of bij het (opnieuw) opstellen van liquiditeitsplannen. En ondersteunt de ondernemer dan natuurlijk ook bij de invoering van veranderingen of als sparring-partner met het kritisch meedenken en terugkijken op gemaakte beslissingen.

Voor iedereen geldt: Tijd is geld. En tijd kun je maar één keer besteden. Dus néém de tijd om tijd vrij te maken: Maak een afspraak.