Uitbesteden en betrouwbaarheid

In toenemende mate vindt er uitbesteden van werkzaamheden plaats aan derden.

Hoe is de betrouwbaarheid van de terugontvangen informatie in te schatten?

Waar moet je op letten?

Ga naar de webwinkel of vraag het artikel “Uitbesteding van werkzaamheden, inclusief informatievoorziening” gratis aan via de Nieuwsbrief.

In het artikel is ook een verwijzing naar de (gratis)  ISAE 3402 standaard (Engelstalig).