Uitkomsten survey Covid-19 effecten lessors

De uitkomsten survey Covid-19 effecten lessors laten een variërend beeld zien.

De uitkomsten zijn niet representatief vanuit statistisch of academisch oogpunt, maar per saldo geeft het goed weer wat de complexiteit is aan de kant van de lessors.

De uitkomsten staan met toelichting beschreven in bijgaand document (in Engels).