Update 2 over Uitkomsten van onderzoek

Update 2   IFRS 16 –  Uitkomsten van onderzoek

In update 2 kunnen we het volgende melden:

  • De publicatie gaat onder ander in op de verschillen tussen leases en ander financieringsvormen, zoals middellang krediet.
  • Behalve dat zichtbaar wordt gemaakt, dat de méérkosten voor leases voor een groot deel een sprookje blijken, is er voor ondernemingen sprake van grotere risico’s, naast enkele voordelen, van het eigenaar zijn van een actief.
  • Eén van de risico’s: de financiering van een actief in eigendom is bijna nooit volledig ‘gematched’, dus is er sprake van renterisico.
  • De kans op een stijgende rente is nu groter dan een verdere daling; dus de kans op optredende (zich werkelijk voordoende) financiële risico’s neemt toe.

Nota bene: Tweuus heeft begin februari 2018 aangekondigd, dat gewerkt wordt aan de publicatie Uitkomsten van onderzoek, over de praktijkgevolgen voor een ‘normale’ portefeuille van operationele leases van de overgang naar de nieuwe accounting standaard voor leases, IFRS 16.

Belangstellenden kunnen tot eind februari tegen een verlaagd tarief van € 10,00 (incl. Nederlandse BTW) intekenen op de publicatie middels de tegoedbon IFRS 16 Uitkomsten van onderzoek via de webwinkel.


 

Getagd met , ,