Update 3 over Uitkomsten van onderzoek

In Update 3 over Uitkomsten van onderzoek wordt behandeld wat de effecten zijn van de ‘Hogere kosten aan het begin’ (Front-loading of costs).

De conclusie die getrokken kan worden, is dat het conform de IFRS 16 standaard te hanteren rekenmodel leidt tot verschillende uitkomsten, die niet bedrijfs-specifiek zijn. Ook vergelijking van in essentie dezelfde leases, wanneer gestart op verschillende momenten met andere (markt)rente omstandigheden, leidt onherroepelijk tot verschillende uitkomsten.

Zullen analisten en andere gebruikers voldoende doorgronden waarom er verschillen zijn of worden bedrijven gedwongen de kromme standaard recht te praten in oneindig veel toelichtingen?

Let op: Er is nog één week de tijd om gebruik te maken van de vóórinschrijving op de volledige publicatie tegen gereduceerd tarief.

Getagd met