Update 5 over Uitkomsten van onderzoek

In Update 5 van Uitkomsten van onderzoek kijken we naar de waarderingsgevolgen van leases met service elementen, die onderdeel zijn van de lease verplichtingen. Dus met andere woorden: wat is het effect op de waardering, als we de hele leasebetaling, inclusief diensten,  meenemen in de berekening.

Niet verrassend: de op de balans te activeren waarde stijgt, soms zelfs fors, afhankelijk van de looptijd en gehanteerde rente. Maar kennelijk niet zo veel, dat bedrijven er door verontrust worden en kiezen voor de berekening alleen op basis van de zogenaamde kale annuïteit: de lease betaling zonder de dienstencomponenten. Reden: gemak in combinatie met de materieel meevallende omvang van de toevoeging aan de balans.

Vergeet niet, dat we hier te maken hebben met de echt grote jongens (beursgenoteerd) met heel grote balansomvang.
Een wagenparkje meer of minder of een geleasede productiestraat om de aantrekkende vraag te pareren zijn balansbesluiten in de marge.

 

 

 

Getagd met ,