Vrije valuta keuze

Financiering in een andere dan de ‘thuis’valuta geeft altijd problemen in de administratie.

Tot nu toe (onder IAS 17) kon een IFRS-rapporterend bedrijf door (operationele) leases te sluiten in plaats van activa te kopen dit probleem het hoofd bieden.
Deze mogelijkheid dreigt bij toepassing van IFRS 16 verloren te gaan.

Tenzij een bedrijf kiest voor vrije valuta keuze. Er ontstaan zonder extra actie potentieel méér / grotere valutaposities.