Wet DBA en AVG in de praktijk

Tweuus heeft op 1 december 2017 de hoofdlijnen van zijn beleid inzake GDPR (General Data Protection Rule) en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op de website (pagina Over Tweuus) gepubliceerd. Tevens staat hierin een update (“geen wijzigingen”) van de behandeling van de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Zie betreffende info-brief.